Πάρεδρα μέλη

Τα πάρεδρα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. είναι εταιρείες που ασχολούνται με την εφαρμογή, την προώθηση και τη γενικότερη διαχείριση της διογκωμένης πολυστερίνης και των προϊόντων που παράγονται από αυτή.

Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει έντεκα (11) πάρεδρα μέλη.

Σε περίπτωση, που ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στα πάρεδρα μέλη του Συνδέσμου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο με τους κατωτέρω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: (+30) 210 6049306
 • Φαξ: (+30) 210 6049306
 • E-mail: info@epshellas.com

Λίστα Πάρεδρων Μελών (αλφαβητικά)

 1. BAUMIT HELLAS A.E.
 2. DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 3. KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.
 4. ΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
 5. SAINT-GOBAIN HELLAS Α.B.E.Ε. 
 6. SIKA HELLAS A.B.E.E.
 7. StoHellas - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 8. THRAKON A.E.B.E.