Παραγωγοί Α΄ Ύλης EPS

  1. BASF HELLAS S.A.
  2. ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.