Ιουν 11

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

sexbΠΑΣΥΔΙΠ aipop3

Επειδή για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατακλείσει το διαδίκτυο πολλή παραφιλολογία, άσχετα με το τι πρεσβεύει ο καθένας, τι συμφέροντα υπηρετεί και πιο μανδύα φοράει, θα πρέπει επιτέλους να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους:

ΔΕΝ υπάρχουν άκαυστα υλικά, βάση και σχετικής γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει ο Κανονισμός 364/2016/ΕΕ. Βάση αυτού τα κράτη-μέλη επιβάλλεται να προσαρμόζουν τούς δικούς τους κανονισμούς και όχι με βάση τα συμφέροντα της κάθε Πολυεθνικής!!!

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κανονισμό ο οποίος «……είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος», ισχύει:

Άρθρο 1 Όταν η προβλεπόμενη χρήση ενός δομικού προϊόντος είναι τέτοια ώστε το προϊόν μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση και στην εξάπλωση πυρκαγιάς και καπνού στον χώρο ή στην περιοχή εκδήλωσης και πιο μακριά, η επίδοση του προϊόντος όσον αφορά την αντίδρασή του στη φωτιά καθορίζεται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που ορίζεται στο παράρτημα.

Πίνακας 1

Τα δομικά υλικά ταξινομούνται με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά στις κλάσεις Α1, Α2, Β, C, D, E και F.

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά των δομικών προϊόντων

A2

ΕΝ 13823 (SBI)

FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος·

και THR600s ≤ 7,5 MJ

Β

ΕΝ 13823 (SBI)

FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος·

και THR600s ≤ 7,5 MJ

ΕΝ 13823 (SBI): Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά δομικών προϊόντων - Δομικά προϊόντα, εκτός των δαπέδων, που εκτίθενται σε θερμική προσβολή από μεμονωμένο καιόμενο αντικείμενο.

Συνεπώς:

  1. Ο ορισμός "άκαυστα" είναι καθαρά ελληνική εφεύρεση που επιβλήθηκε από τον προηγούμενο κανονισμό από γνωστή πολυεθνική και δεν υπάρχει σε κανένα ευρωπαϊκό κανονισμό.
  2. Τα δομικά προϊόντα των κατηγοριών Α2 και Β θεωρούνται ισότιμα ως προς την αντίδραση στη φωτιά.
  3. Οι δοκιμές ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά να γίνονται με το συγκεκριμένο πρότυπο και όχι όπως ο καθένας θεωρεί σωστό για τα προϊόντα του.
  4. Δεν έχει το δικαίωμα κανένα κράτος να αποκλείει ισότιμα προϊόντα δημιουργώντας μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά του αποκλείοντας άλλα, που στην περίπτωση της χώρας μας καταλαμβάνουν ποσοστό 85% έως 95% της αγοράς, επειδή παραβαίνει τον κανονισμό 305/2011, τον κανονισμό 364/2016/ΕΕ και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).


Και για να γίνει τελείως ξεκάθαρο: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι ουσιαστικά «ΑΚΥΡΟΣ» και κάποιοι θα πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουν!

ΣΕΧΒ             ΠΑΣΥΔΙΠ

EpsHellas

EpsHellas - Πανελλήνιος Σύνδεσμος πολυστερίνης

www.epshellas.com